A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Свідоцтво про атестацію

Свідоцтво про державну реєстрацію

Статут закладу

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області  є правонаступником Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, створена у відповідності до вимог Закону України про загальну середню освіту і знаходиться у комунальній власності теріторіальної громади району. 1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 72355. Запорізька область,  Мелітопольський район, село Семенівка,  пров. Шкільний ,1   телефон:44-91-30 

Управління закладом освіти

1. Управління закладом освіти здійснюється його засновником, органом управління навчальним закладом.

Органом управління закладом освіти є відділ освіти Мелітопольської райдержадміністрації Запорізької області відповідно до повноважень, визначених Положенням про відділ освіти Мелітопольської райдержадміністрації Запорізької області.

2. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор. Посаду директора закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

3. Директор закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

Заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної середньої освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу. Керівник закладу загальної середньої освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

4. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- координує роботу всіх підрозділів навчального закладу, забезпечує безперервність та послідовність освітнього процесу, наступність ступенів навчання;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- діє від імені навчального закладу, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах; укладає господарські та інші угоди у межах своїх повноважень; видає доручення учасникам навчально-виховного процесу на виконання відповідних функцій (в межах своєї компетенції);

- забезпечує моральне заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах своєї компетенції;

- має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;

- вирішує інші питання, віднесені законодавством, органом управління навчального закладу, Статутом навчального закладу, Контрактом;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

5. Керівник навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

6. Засідання педагогічної ради проводяться за потребою, але не менш як чотири рази на рік.

7. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.


Мова викладання

У навчальному закладі навчання відбувається Українською мовою, запроваджено філологічний та природничий профілі навчання.

За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення:

- можливе відкриття інших профілів навчання у старшій школі;

- можливе відкриття класів з поглибленим вивченням предметів у школі ІІ ступеню;

-з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями освіти,  запроваджено інклюзивне та інтегроване навчання, відкриття класів для дітей з особливими освітніми потребами.

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Нова Українська школа (НУШ)

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування